Techniek

Specificaties SuperSub

Volumieke Massa (droog) 420 kg/m³
Volumieke Massa (vochtig) 530 kg/m³
Warmte geleidingscoëfficient 0,16 W/m.K
Warmte weerstand 0,9156 m².K/W
Waterdoorlatendheid 1406 mm/uur
Waterbergend Vermogen 48%
Druksterkte 1,8 MPa
Stijfheid 659 MPa
Buigtreksterkte 0,229 MPa